Educació
col·laborativa

  • Convencional
  • Col·laboratiu
  • Recollida
Educació <br>col·laborativa

La millora dels resultats acadèmics s’ha convertit en un repte prioritari per tal de contribuir al desenvolupament de la societat actual. Aquest repte ens porta a un objectiu fonamental: aconseguir que l’alumne pugui extreure el seu màxim rendiment dins del seu procés d’aprenentatge.

Mobles versàtils

1

En els últims anys, s’han realitzat importants estudis on es revela que són molts els factors de l’entorn físic que influeixen sobre l’atenció, la motivació i en conseqüència en l’aprenentatge dels alumnes, de manera que la disposició tradicional de l’aula s’ha transformat en un espai de treball col·laboratiu on els alumnes prenen el protagonisme de forma activa, incentivant així la seva atenció, motivació i intel·ligències múltiples.

Dissenyar els espais d’aprenentatge en aquesta nova direcció on un mateix espai pot tenir diferents finalitats, ens ajudarà a obtenir una millor experiència educativa, tant pel professor com per a l’alumne. I en aquest sentit, és on el mobiliari de les aules ha fet la seva aportació, incorporant nous dissenys i funcionalitats que s’adapten plenament al nou mètode d’aprenentatge col·laboratiu i versàtil.

Entenem espais i mobles com
el tercer educador

1

Col·laboratiu

Col·laboratiu

Col·laboratiu

Col·laboratiu

Col·laboratiu

Col·laboratiu

Infantil

Infantil

Biblioteca

Universitat

Lab&Tech

Menjador

Recepció